Εξωκλήσι Αγίου Μάριου

Εξωκλήσι Αγίου Μάριου

Το μικρό εξωκλήσι του Αγίου Μάριου βρίσκεται στο χωριό Τύλισσο του Ηρακλείου, σε ένα χώρο που περιβάλλεται από καλλιέργειες. Πρόθεση του ιδιοκτήτη ήταν να κατασκευάσει ένα μικρό εξωκλήσι αφιερωμένο σε έναν σχετικά άγνωστο Άγιο, τον Άγιο Μάριο, ο οποίος μας ενέθεσε τη μελέτη και την κατασκευή του Ιερού Ναού, που θα περιλάμβανε και μια διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ώστε να καλύπτει τις ανάγκες συνάθροισης και τέλεσης μυστηρίων σε εξωτερικό χώρο. Το ακίνητο στο οποίο προορίζονταν να κατασκευαστεί ο Ιερός Ναός ήταν ένας μικρός ελαιώνας έξω από τον οικισμό της Τυλίσσου. σε εξωτερικό χώρο. Το ακίνητο στο οποίο προορίζονταν να κατασκευαστεί ο Ιερός Ναός ήταν ένας μικρός ελαιώνας έξω από τον οικισμό της Τυλίσσου.

Βασικοί στόχοι της μελέτης μας ήταν η διακριτική χωροθέτηση του κτίσματος και της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων, η προσαρμογή στο συγκεκριμένο τοπίο, η χρήση των φυσικών υλικών και η χρήση αισθητικών στοιχείων που συμβαδίζουν με τα υλικά κατασκευής και με μορφολογικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες χρήσεις στο παρελθόν. στο παρελθόν.

Αποφασίστηκε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από τον ανοιχτό δημόσιο χώρο στον ανοιχτό ιδιωτικό χώρο με μικρές παρεμβάσεις διαμόρφωσης που σταδιακά ξεκινάνε από το οριζόντιο επίπεδο και καταλήγουν στο κατακόρυφο και στον τελικό όγκο του κτίσματος. Στην πορεία αυτή δημιουργήθηκε ένα κτίσμα – ανάμνηση ερειπίου το οποίο χρησιμοποιείται ως στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού. Η διαδρομή μέσα από το οικόπεδο καταλήγει στο κυρίως κτίσμα του Ναού, το οποίο αποφασίστηκε να είναι ένας μικρός μονόχωρος Ναός με δίρριχτη κεραμοσκεπή.

 • Τοποθεσία:

  Τύλισσος, Κρήτη

 • Έτος:

  2011

 • Κατάσταση:

  Ολοκληρωμένο

Εξωκλήσι Αγίου Μάριου

Το μικρό εξωκλήσι του Αγίου Μάριου βρίσκεται στο χωριό Τύλισσο του Ηρακλείου, σε ένα χώρο που περιβάλλεται από καλλιέργειες. Πρόθεση του ιδιοκτήτη ήταν να κατασκευάσει ένα μικρό εξωκλήσι αφιερωμένο σε έναν σχετικά άγνωστο Άγιο, τον Άγιο Μάριο, ο οποίος μας ενέθεσε τη μελέτη και την κατασκευή του Ιερού Ναού, που θα περιλάμβανε και μια διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου ώστε να καλύπτει τις ανάγκες συνάθροισης και τέλεσης μυστηρίων σε εξωτερικό χώρο. Το ακίνητο στο οποίο προορίζονταν να κατασκευαστεί ο Ιερός Ναός ήταν ένας μικρός ελαιώνας έξω από τον οικισμό της Τυλίσσου. σε εξωτερικό χώρο. Το ακίνητο στο οποίο προορίζονταν να κατασκευαστεί ο Ιερός Ναός ήταν ένας μικρός ελαιώνας έξω από τον οικισμό της Τυλίσσου.

Βασικοί στόχοι της μελέτης μας ήταν η διακριτική χωροθέτηση του κτίσματος και της διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων, η προσαρμογή στο συγκεκριμένο τοπίο, η χρήση των φυσικών υλικών και η χρήση αισθητικών στοιχείων που συμβαδίζουν με τα υλικά κατασκευής και με μορφολογικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες χρήσεις στο παρελθόν. στο παρελθόν.

Αποφασίστηκε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από τον ανοιχτό δημόσιο χώρο στον ανοιχτό ιδιωτικό χώρο με μικρές παρεμβάσεις διαμόρφωσης που σταδιακά ξεκινάνε από το οριζόντιο επίπεδο και καταλήγουν στο κατακόρυφο και στον τελικό όγκο του κτίσματος. Στην πορεία αυτή δημιουργήθηκε ένα κτίσμα – ανάμνηση ερειπίου το οποίο χρησιμοποιείται ως στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού. Η διαδρομή μέσα από το οικόπεδο καταλήγει στο κυρίως κτίσμα του Ναού, το οποίο αποφασίστηκε να είναι ένας μικρός μονόχωρος Ναός με δίρριχτη κεραμοσκεπή.

 • Τοποθεσία:

  Τύλισσος, Κρήτη

 • Έτος:

  2011

 • Κατάσταση:

  Ολοκληρωμένο