Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

Σχολή Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

Η πρόταση για την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα έχει ως σκοπό την πληρέστερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού λειτουργικά, αισθητικά και κατασκευαστικά. Οι βασικοί στόχοι ήταν η αρμονική ένταξη του κτιρίου στο περιβάλλον του οικοπέδου, η εύκολη και ευανάγνωστη πρόσβαση στο κτίριο, η λειτουργική συσχέτιση με τις υπάρχουσες υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και λειτουργική χωροθέτηση των χρήσεων και χώρων για την καλύτερη ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η διαμόρφωση, η διάταξη και η κατάλληλη χωροθέτηση υπαίθριων και στεγασμένων χώρων στάσης, επικοινωνίας, συγκέντρωσης, έκθεσης έργων των φοιτητών και καλλιτεχνικών δρώμενων.

Η αρχική σκέψη για τη χωροθέτηση στο οικόπεδο βασίστηκε στην απλή ιδέα ενός κτιρίου σε σχήμα Π που θα αναπτύσσεται στη Βόρεια – Ανατολική και Νότια πλευρά του οικοπέδου και θα δημιουργεί έναν ενιαίο εσωτερικό, ανοιχτό χώρο προς τη πλευρά του δυτικού δρόμου που είναι ταυτόχρονα και η οδός πρόσβασης στο οικόπεδο. πρόσβασης στο οικόπεδο. Στη συνέχεια και κρατώντας την αρχική ιδέα της εσωτερικής αυλής, το κτιριακό συγκρότημα μετακινείται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσανατολισμένο κατά τον άξονα Ανατολή – Δύση. Δημιουργούνται δύο βασικοί κτιριακοί όγκοι στη Βόρεια και Νότια πλευρά του οικοπέδου, διατηρείται η ιδέα της εσωτερικής ανοιχτής αυλής που περιβάλλεται από τους κτιριακούς όγκους και δημιουργούνται άλλοι τρεις ανοιχτοί χώροι ΒΔ, ΝΑ και ΒΑ του οικοπέδου.

  • Τοποθεσία:

    Φλώρινα

  • Year:

    2019

  • Status:

    Πρόταση σε Διαγωνισμό